*മാസ്‌ക്/മുഖാവരണം ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍* • പൊതുജനങ്ങള്‍ സാധാരണ മാസ്‌ക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ മതി. • മുഖാവരണം ധരിക്കുന്നതിനു മുന്‍പും അഴിച്ചുമാറ്റിയതിനു ശേഷവും കൈകള്‍ സോപ്പും വെളളവും ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായി കഴുകണം • മൂക്കും വായും പൂര്‍ണ്ണമായും മറയത്തക്ക രീതിയില്‍ വിടവുകള്‍ ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിലാണ് മാസ്‌ക് കെട്ടേണ്ടത്. • ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാസ്‌ക്കില്‍ കൈകൊണ്ട് തൊടാന്‍ പാടില്ല. അബദ്ധവശാല്‍ തൊട്ടാല്‍ ഉടന്‍ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകള്‍ കഴുകണം. • ഉപയോഗിച്ച മാസ്‌കുകള്‍ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാടില്ല. • ഉപയോഗിച്ച മാസ്‌കുകള്‍ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയരുത്. കത്തിച്ചുകളയുകയോ ബ്‌ളീച്ചിംഗ് ലായനിയില്‍ ഇട്ട് അണുവിമുകതമാക്കി കുഴിച്ചുമൂടുകയോ ചെയ്യുക. • ധരിക്കുമ്പോള്‍ മൂക്കിന് മുകളിലും താടിക്ക് താഴ് ഭാഗത്തും എത്തുന്ന തരത്തില്‍ ആദ്യം മുകള്‍ഭാഗത്തെ കെട്ടും( ചെവിക്ക് മുകളിലൂടെ) രണ്ടാമത് താഴ്ഭാഗത്തെ കെട്ട് ഇടുക.(ചെവിക്ക് താഴെ കൂടെ) • അഴിച്ചുമാറ്റുമ്പോള്‍ ആദ്യം താഴ്ഭാഗത്തെ കെട്ടും പിന്നീട് മുകള്‍ ഭാഗത്തെ കെട്ടും നീക്കം ചെയ്യുക • അഴിച്ചു മാറ്റിയശേഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തില്‍ സ്പര്‍ശിക്കാതെ നശിപ്പിക്കുക • നനവുണ്ടായാലോ മാസ്‌ക് വൃത്തിഹീനമാണെന്ന് തോന്നിയാലോ ഉടന്‍ മാറ്റണം. • ഒരു കാരണവശാലും കെട്ടിയിരിക്കുന്ന മാസ്‌ക് കഴുത്തിലേയ്ക്ക് താഴ്ത്തുകയോ മൂക്കിന് താഴെ വച്ച് കെട്ടുകയോ ചെയ്യരുത്. • സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ മുഖാവരണം താഴ്‌ത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല • കോട്ടണ്‍ തുണികൊണ്ട് മാത്രമേ തുണി മാസ്‌കുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ പാടുളളൂ. • പുറത്ത് നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്ന തുണി മാസ്‌കുകള്‍ കഴുകി ഉണക്കി ഇസ്തിരിയിട്ട ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക • ഒരാള്‍ ഉപയോഗിച്ച മാസ്‌കുകള്‍ മറ്റൊരാള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാടില്ല. • ശാരീരിക അകലവും ആരോഗ്യശീലങ്ങളും കര്‍ശനമായി പാലിക്കുക. മാസ്‌കുകളുടെ ഉപയോഗം ഒരിക്കലും ഇതിനു പകരമാവില്ല
Last updated on 07/08/2020 at 9.00 PM

Details of Positive cases & Discharge - 08.08.2020


Sl No Age Gender Panchayat Country Remarks  
1 65 M Manjeshwar NA    
2 45 M Chemmanad NA    
3 41 M Mangalapdy NA    
4 45 F Kasaragod NA    
5 52 M Chemmanad Karnataka    
6 35 F Valiyaparamba NA    
7 32 M Panthady NA    
8 28 F Kanhangad NA    
9 69 F Kodom Belloor NA    
10 27 F Kanhangad NA    
11 48 F Cheruthazham NA    
12 23 M Kanhangad NA    
13 47 M Kanhangad NA    
14 27 M Kanhangad NA    
15 39 M Madikai NA    
16 49 M Ajanoor NA    
17 13 F Ajanoor NA    
18 12 F Ajanoor NA    
19 31 M Pallikara Hongkong    
20 29 F Pallikara NA    
21 4 F Kumbala NA    
22 9 M Kumbala NA    
23 11 M Kumbala NA    
24 32 F Kumbala      
25 40 M Kumbala NA    
26 39 M Kasaragod NA    
27 31 F Kasaragod NA    
28 37 M Kasaragod NA    
29 42 M Kasaragod NA    
30 23 M Madhur NA    
31 34 F Kinanoor Karinthalam NA    
32 44 M Chengala NA    
33 43 M Madhur NA    
34 45 M Kasaragod NA    
35 35 F Kasaragod NA    
36 80 M Kasaragod NA    
37 29 M Mogral Puthur NA    
38 26 F Kasaragod NA    
39 45 M Madhur NA    
40 39 M Kasaragod NA    
41 38 M Kasaragod NA    
42 36 M Kasaragod NA    
43 34 M Kasaragod NA    
44 26 M Kasaragod NA    
45 20 F Kasaragod NA    
46 23 M Kasaragod NA    
47 38 F Manjeshwar NA    
48 27 M Nileshwar NA    
49 21 M Nileshwar NA    
50 58 M Nileshwar NA    
51 42 F Nileshwar NA    
52 31 M Thrikkaripur NA    
53 32 M Manjeshwar NA    
54 70 F Thrikkaripur NA    
55 7 F Thrikkaripur NA    
56 65 F Thrikkaripur NA    
57 12 M Thrikkaripur NA    
58 21 M Thrikkaripur NA    
59 17 M Thrikkaripur NA    
60 44 F Thrikkaripur NA    
61 37 M Padane NA    
62 27 M Thrikaripur NA    
63 39 M Thrikkaripur NA    
64 32 M Udma NA    
65 62 F Manjeshwar NA    
66 45 F Mangalpady NA    
67 22 M Mangalpady NA    
68 55 M Mangalpady NA    
69 22 F Pulloor Periya Karnataka    
70 39 M Periya Tamilnadu    
71 50 F Kanhangad NA    
72 49 M Nileshwar NA    
73 28 M Chemnad NA    
             
Discharge 08/08/2020
Sl No Age Gender Panchayat State/Country Place of
Discharge
Date Of Discharge
1 20 M Kasaragod NA MRS CFLTC
Paravanadukkam
 
2 28 M Kasaragod NA MRS CFLTC
Paravanadukkam
 
3 19 M Chengala NA MRS CFLTC
Paravanadukkam
 
4 61 M Kasaragod NA MRS CFLTC
Paravanadukkam
 
5 51 M Madhur NA MRS CFLTC
Paravanadukkam
 
6 60 F Chemnad NA Udayagiri CFLTC  
7 73 M Kasaragod  NA GMC Kasaragod  
8 38 M Cheruvathur NA KUC CFLTC
Palathadam
 
9 34 M Nileswar NA KUC CFLTC
Palathadam
 
10 34 F KUMBALA NA GMC Kasaragod  
11 62 F KUMBALA NA GMC Kasaragod  
12 80 F CHENGALA NA GMC Kasaragod  
13 50 F Thrikkaripur  NA MCH Pariyaram  
14 9 M Thrikkaripur  NA MCH Pariyaram  
15 20 F CHENGALA NA GMC Kasaragod  
16 44 F CHENGALA NA GMC Kasaragod  
17 48 F KUMBADAJE NA GMC Kasaragod  
18 34 F PUTHIGE NA GMC Kasaragod  
19 11 M PUTHIGE NA GMC Kasaragod  
20 9 M PUTHIGE NA GMC Kasaragod  
21 50 M MADHUR NA Postmetric CFLTC
Vidyanagar
 
22 2 F Madhur NA GMC Kasaragod  
23 22 F Madhur NA Udayagiri CFLTC  
24 74 F MADHUR NA GMC Kasaragod  
25 45 F Kasaragod NA Udayagiri CFLTC  
26 33 M Chemmanad ORISSA Postmetric CFLTC
Vidyanagar
 
27 32 M Chemmanad ORISSA Postmetric CFLTC
Vidyanagar
 
28 39 M Chemmanad NA Postmetric CFLTC
Vidyanagar
 
29 75 M Cheruvathur NA KUC CFLTC
Palathadam
 
30 32 M Pallikkara NA Udayagiri CFLTC  
31 59 F Pallikkara NA Udayagiri CFLTC  
32 50 M Pallikkara NA Udayagiri CFLTC  
33 18 F Pallikkare NA Udayagiri CFLTC