*മാസ്‌ക്/മുഖാവരണം ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍* • പൊതുജനങ്ങള്‍ സാധാരണ മാസ്‌ക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ മതി. • മുഖാവരണം ധരിക്കുന്നതിനു മുന്‍പും അഴിച്ചുമാറ്റിയതിനു ശേഷവും കൈകള്‍ സോപ്പും വെളളവും ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായി കഴുകണം • മൂക്കും വായും പൂര്‍ണ്ണമായും മറയത്തക്ക രീതിയില്‍ വിടവുകള്‍ ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിലാണ് മാസ്‌ക് കെട്ടേണ്ടത്. • ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാസ്‌ക്കില്‍ കൈകൊണ്ട് തൊടാന്‍ പാടില്ല. അബദ്ധവശാല്‍ തൊട്ടാല്‍ ഉടന്‍ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകള്‍ കഴുകണം. • ഉപയോഗിച്ച മാസ്‌കുകള്‍ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാടില്ല. • ഉപയോഗിച്ച മാസ്‌കുകള്‍ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയരുത്. കത്തിച്ചുകളയുകയോ ബ്‌ളീച്ചിംഗ് ലായനിയില്‍ ഇട്ട് അണുവിമുകതമാക്കി കുഴിച്ചുമൂടുകയോ ചെയ്യുക. • ധരിക്കുമ്പോള്‍ മൂക്കിന് മുകളിലും താടിക്ക് താഴ് ഭാഗത്തും എത്തുന്ന തരത്തില്‍ ആദ്യം മുകള്‍ഭാഗത്തെ കെട്ടും( ചെവിക്ക് മുകളിലൂടെ) രണ്ടാമത് താഴ്ഭാഗത്തെ കെട്ട് ഇടുക.(ചെവിക്ക് താഴെ കൂടെ) • അഴിച്ചുമാറ്റുമ്പോള്‍ ആദ്യം താഴ്ഭാഗത്തെ കെട്ടും പിന്നീട് മുകള്‍ ഭാഗത്തെ കെട്ടും നീക്കം ചെയ്യുക • അഴിച്ചു മാറ്റിയശേഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തില്‍ സ്പര്‍ശിക്കാതെ നശിപ്പിക്കുക • നനവുണ്ടായാലോ മാസ്‌ക് വൃത്തിഹീനമാണെന്ന് തോന്നിയാലോ ഉടന്‍ മാറ്റണം. • ഒരു കാരണവശാലും കെട്ടിയിരിക്കുന്ന മാസ്‌ക് കഴുത്തിലേയ്ക്ക് താഴ്ത്തുകയോ മൂക്കിന് താഴെ വച്ച് കെട്ടുകയോ ചെയ്യരുത്. • സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ മുഖാവരണം താഴ്‌ത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല • കോട്ടണ്‍ തുണികൊണ്ട് മാത്രമേ തുണി മാസ്‌കുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ പാടുളളൂ. • പുറത്ത് നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്ന തുണി മാസ്‌കുകള്‍ കഴുകി ഉണക്കി ഇസ്തിരിയിട്ട ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക • ഒരാള്‍ ഉപയോഗിച്ച മാസ്‌കുകള്‍ മറ്റൊരാള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാടില്ല. • ശാരീരിക അകലവും ആരോഗ്യശീലങ്ങളും കര്‍ശനമായി പാലിക്കുക. മാസ്‌കുകളുടെ ഉപയോഗം ഒരിക്കലും ഇതിനു പകരമാവില്ല
Last updated on 20/10/2020 at 10.50PM

Panchayath wise case status As on 06.10.2020

Sl No Age Gender Panchayat Country Remarks      
1 42 F Chemnad NA        
2 60 M Pallikkare NA     UAE 10
3 77 M Padane NA     Hong Kong 1
4 42 M Kanhangad NA     Spain 1
5 42 M Belloor NA     Jharkkand 1
6 33 M Madhur NA     Karnataka 3
7 75 F Chengala NA     Uttar Pradesh 2
8 28 M Thrikkaripur NA     Contact 398
9 46 M Padane NA        
10 28 M Karadka NA        
11 65 F Kanhangad NA        
12 29 M Kumbala NA     Total 416
13 24 M Ajanur NA        
14 41 F Chemnad NA        
15 70 M Mogralputhur NA        
16 49 M Muliyar NA      
17 75 M Bedadukka NA      
18 35 F Kasaragod NA      
19 44 F Uduma NA      
20 15 F Uduma NA      
21 48 F Mogralputhur NA      
22 61 F Uduma NA     Ajanur 15
23 22 F Chemnad NA     Badiadkka 3
24 14 M Chemnad NA     Balal 3
25 18 F Chemnad NA     Bedadkka 14
26 35 F Chemnad NA     Belloor 1
27 57 F Chemnad NA     Chemnad 26
28 27 M Chemnad NA     Chengala 34
29 25 M Uduma NA     Cheruvathur 4
30 10 M Uduma NA     Enmakaje 2
31 9 M Uduma NA     Kallar 6
32 37 M Uduma NA     Kanhangad 17
33 26 F Uduma NA     Karadkka 3
34 55 F Uduma NA     Kinanoor Karinthalam 12
35 16 F Uduma NA     Kasaragod 23
36 79 M Chengala NA     Kodom Belloor 3
37 62 M Madhur NA     Kumbala 5
38 22 M Madhur NA     Kuttikkol 4
39 61 M Ajanur NA     Madhur 19
40 22 M West Eleri NA     Madikkai 4
41 47 M Balal NA     Mangalpady 12
42 65 M Mangalpady NA     Manjeshwar 59
43 42 M Badiadka NA     Mogral Puthur 7
44 53 M Ajanur NA     Muliyar 26
45 32 M Karadka NA     Nileshwar 3
46 37 F Pullur Periya NA     Padanna 7
47 72 F Pullur Periya NA     Paivallike 1
48 38 M Cheruvathur NA     Pallikkara 20
49 26 M Kasaragod NA     Panathady 3
50 47 M Padane NA     Pilicode 1
51 8 M Pullur Periya NA     Pulloor Periya 17
52 60 F Thrikkaripur NA     Puthige 4
53 23 M Ajanur NA     East Eleri 1
54 67 F Padane NA     Thrikkaripur 11
55 34 M Kasaragod NA     Uduma 40
56 30 F Ajanur NA     Valiyaparamba 2
57 30 F Pullur Periya NA     West Eleri 4
58 12 M Chengala NA        
59 20 M Pullur Periya NA        
60 30 M Pullur Periya NA        
61 46 M Kuttikol NA     Total 416
62 59 M Kasaragod NA        
63 28 M Enmakaje NA        
64 5 M Muliyar NA        
65 7 F Muliyar NA        
66 19 M Kinanoor Karinthalam NA        
67 26 M Mangalpady NA        
68 22 M Pullur Periya NA        
69 33 F Chengala NA        
70 11 F Muliyar NA        
71 28 M Panathady NA        
72 33 F Muliyar NA        
73 39 M Muliyar NA        
74 82 M Muliyar NA        
75 27 F Pullur Periya NA        
76 65 M Kodom Belur NA        
77 60 F Muliyar NA        
78 5 F Muliyar NA        
79 30 F Muliyar NA        
80 10 M Muliyar NA        
81 34 M Madikai NA        
82 34 F Muliyar NA        
83 48 F Muliyar NA        
84 21 M West  Eleri NA        
85 27 M Muliyar NA        
86 21 M Muliyar NA        
87 30 M Ajanur NA        
88 51 F Chemnad NA        
89 34 M Muliyar NA        
90 30 M Kanhangad NA        
91 74 M Pullur Periya NA        
92 38 M Muliyar NA        
93 51 M Pullur Periya NA        
94 38 F Ajanur NA        
95 7 M Muliyar NA        
96 57 M Thrikkaripur NA        
97 36 F Padane NA        
98 29 M Pallikkare NA        
99 22 F Muliyar NA        
100 48 M Ajanur NA        
101 32 M Thrikkaripur NA        
102 20 F Muliyar NA        
103 27 M Muliyar NA        
104 4 M Padane NA        
105 39 M Muliyar NA        
106 37 F Uduma NA        
107 60 M Kanhangad NA        
108 24 M Kanhangad NA        
109 35 F Kinanoor Karinthalam NA        
110 25 F Pullur Periya NA        
111 38 F VALIYAPARAMBA NA        
112 29 F Thrikkaripur NA        
113 47 F Muliyar NA        
114 22 M Chemnad Karnataka        
115 44 M Thrikkaripur NA        
116 31 M Pallikkare NA        
117 34 M Madikai NA        
118 6 M VALIYAPARAMBA NA        
119 20 F Thrikkaripur NA        
120 1 F Thrikkaripur NA        
121 35 M Manjeswar Karnataka        
122 35 F Thrikkaripur NA        
123 47 M Chengala NA        
124 28 F Mangalpady NA        
125 31 M Padane NA        
126 40 F Manjeswar NA        
127 59 M Thrikkaripur NA        
128 56 F KANHANGAD NA        
129 20 F Badiadka NA        
130 43 M Enmakaje NA        
131 30 M KANHANGAD NA        
132 21 M Mangalpady NA        
133 22 M KANHANGAD NA        
134 56 F Nileshwaram NA        
135 49 F Pallikkare NA        
136 59 F Madikai NA        
137 6 M Uduma NA        
138 61 F Chemnad NA        
139 60 F Uduma NA        
140 18 M Uduma NA        
141 58 M Uduma UAE        
142 38 F Pallikkare NA        
143 52 M Uduma NA        
144 31 M Chemnad UAE        
145 27 M Uduma UAE        
146 35 M Uduma NA        
147 22 M Pullur Periya Jharghand        
148 37 F Uduma NA        
149 26 F Uduma NA        
150 35 F Pullur Periya NA        
151 30 M Ajanur NA        
152 25 F Madhur NA        
153 23 M Pallikkare NA        
154 21 F Chemnad NA        
155 44 M Chemnad NA        
156 40 M Chemnad NA        
157 40 M Uduma UAE        
158 37 F Uduma NA        
159 45 M Uduma UAE        
160 32 M Uduma UAE        
161 13 M Manjeswar NA        
162 24 F Pallikkare NA        
163 7 M Bedadukka NA        
164 24 M Pallikkare NA        
165 51 F Chemnad NA        
166 60 F Pallikkare NA        
167 22 M Uduma NA        
168 19 F Uduma NA        
169 34 M Pallikkare UAE        
170 29 M Uduma UAE        
171 50 F Pallikkare NA        
172 73 F Uduma NA        
173 34 M Bedadukka NA        
174 31 F Pallikkare NA        
175 70 F Kasaragod NA        
176 65 F Uduma NA        
177 38 F Kasaragod NA        
178 41 M Pallikkare UAE        
179 27 M Chengala NA        
180 37 M Ajanur NA        
181 29 M Kasaragod NA        
182 28 F Uduma NA        
183 57 F Madhur NA        
184 38 M Chemnad NA        
185 23 M Madhur NA        
186 50 F Chengala NA        
187 37 M Uduma NA        
188 40 F Pallikkare NA        
189 32 M Panathady NA        
190 64 F Chemnad NA        
191 10 F Uduma NA        
192 55 M Kasaragod NA        
193 48 M Pallikkare Hong Kong        
194 40 M Kasaragod NA        
195 25 M Chemnad NA        
196 88 F Kasaragod NA        
197 41 M Pallikkare NA        
198 40 M Kasaragod NA        
199 34 M Chengala NA        
200 40 M Uduma NA        
201 59 F Chengala NA        
202 39 M Kasaragod NA        
203 40 M Uduma NA        
204 11 M Chengala NA        
205 44 M Uduma Spain        
206 42 M Karadka NA        
207 29 F Kasaragod NA        
208 28 M Pallikkare UAE        
209 1 F Kasaragod NA        
210 41 M Ajanur NA        
211 13 M Kasaragod NA        
212 66 F Chengala NA        
213 2 M Bedadukka NA        
214 38 M Mogralputhur NA        
215 52 M Kanhangad NA        
216 19 M Mogralputhur NA        
217 44 M Chengala NA        
218 43 F Madhur NA        
219 20 M Madhur NA        
220 11 F Madhur NA        
221 34 F Madhur NA        
222 30 M Muliyar NA        
223 36 M Madhur NA        
224 30 M Muliyar NA        
225 36 M Kumbala NA        
226 73 M Madhur NA        
227 53 M Cheruvathur NA        
228 24 M Kasaragod NA        
229 48 M Kanhangad NA        
230 21 M Chemnad NA        
231 55 M Chemnad NA        
232 66 M Uduma NA        
233 35 M Kanhangad NA        
234 17 F Kanhangad NA        
235 74 F Mangalpady NA        
236 46 M Kasaragod NA        
237 60 M Madhur NA        
238 25 F Bedadukka NA        
239 34 F Bedadukka NA        
240 43 M Bedadukka NA        
241 5 F Bedadukka NA        
242 72 M Mangalpady NA        
243 30 M Chengala NA        
244 47 M Bedadukka NA        
245 31 M Chemnad NA        
246 67 M Madhur NA        
247 34 F Kasaragod NA        
248 22 F Mangalpady NA        
249 60 M Chengala Karnataka        
250 22 M Chengala NA        
251 34 M Ajanur NA        
252 67 F Cheruvathur NA        
253 55 F Chengala NA        
254 70 M Thrikkaripur NA        
255 32 M Chengala NA        
256 13 M Bedadukka NA        
257 20 M Bedadukka NA        
258 51 F Bedadukka NA        
259 10 M Chengala NA        
260 29 M Kinanoor Karinthalam NA        
261 45 M Bedadukka NA        
262 90 F Bedadukka NA        
263 12 M Balal NA        
264 47 F Chengala NA        
265 65 F Kuttikol NA        
266 62 F Kuttikol NA        
267 48 M Mangalpady NA        
268 23 F Pallikkare NA        
269 54 F West Eleri NA        
270 33 M Pallikkare NA        
271 23 F Kinanoor Karinthalam NA        
272 55 F Chengala NA        
273 65 M Balal NA        
274 63 M Manjeswar NA        
275 50 M West Eleri NA        
276 41 M Kasaragod NA        
277 21 M Kasaragod UP        
278 41 M Kasaragod NA        
279 65 M Pullur Periya NA        
280 40 F Chengala NA        
281 36 M Chengala NA        
282 45 M Kasaragod NA        
283 46 M Chengala NA        
284 47 F Chengala NA        
285 24 M Madhur NA        
286 29 F Puthige NA        
287 50 F Puthige NA        
288 30 F Puthige NA        
289 45 M Chengala NA        
290 30 F Kumbala NA        
291 39 M Mangalpady UP        
292 47 F Chengala NA        
293 38 M Mogralputhur NA        
294 50 M Puthige NA        
295 23 F Mogralputhur NA        
296 7 F Chengala NA        
297 15 F Chengala NA        
298 55 M Madhur NA        
299 47 M Pullur Periya NA        
300 29 M Mogralputhur NA        
301 43 F Muliyar NA        
302 39 M Chengala NA        
303 38 M Badiadka NA        
304 53 M Nileshwaram NA        
305 65 F Kallar NA        
306 38 M Pilicode NA        
307 53 M Chemnad NA        
308 51 M
East Eleri
NA        
309 64 F Chemnad NA        
310 36 M Madikai NA        
311 55 M Kanhangad NA        
312 25 M Paivallike NA        
313 60 M KALLAR NA        
314 49 F Kumbala NA        
315 39 F Ajanur NA        
316 75 M Kanhangad NA        
317 65 M Ajanur NA        
318 2 M KALLAR NA        
319 25 F KALLAR NA        
320 59 M KALLAR NA        
321 36 M Kumbala NA        
322 19 M Madhur NA        
323 56 M Madhur NA        
324 63 F Pallikkare NA        
325 48 M Nileshwaram NA        
326 82 M Chengala NA        
327 55 F Kanhangad NA        
328 34 F Uduma NA        
329 30 F Chemnad NA        
330 3 F Uduma NA        
331 32 M Chemnad NA        
332 54 M Uduma NA        
333 45 F Kinanoor Karinthalam NA        
334 72 M Kodom Belur NA        
335 30 M Pullur Periya NA        
336 19 M Kodom Belur NA        
337 45 M Ajanur NA        
338 19 M Chengala NA        
339 37 M Uduma NA        
340 17 M Pullur Periya NA        
341 28 F Chengala NA        
342 45 M Kuttikol NA        
343 32 M Kinanoor Karinthalam NA        
344 34 M Chengala NA        
345 37 F Chengala NA        
346 48 M Panathady NA        
347 18 F KALLAR NA        
348 26 M Mangalpady NA        
349 28 M Manjeswar NA        
350 70 M Manjeswar NA        
351 60 M Manjeswar NA        
352 70 M Manjeswar NA        
353 45 M Manjeswar NA        
354 65 M Manjeswar NA        
355 72 M Manjeswar NA        
356 65 M Manjeswar NA        
357 60 M Manjeswar NA        
358 70 M Manjeswar NA        
359 68 M Manjeswar NA        
360 65 M Manjeswar NA        
361 60 M Manjeswar NA        
362 55 M Manjeswar NA        
363 65 M Manjeswar NA        
364 32 M Manjeswar NA        
365 26 M Manjeswar NA        
366 60 M Manjeswar NA        
367 36 M Manjeswar NA        
368 30 M Manjeswar NA        
369 42 M Manjeswar NA        
370 67 F Manjeswar NA        
371 48 M Manjeswar NA        
372 65 M Manjeswar NA        
373 50 M Manjeswar NA        
374 60 M Manjeswar NA        
375 50 M Manjeswar NA        
376 70 M Manjeswar NA        
377 70 M Manjeswar NA        
378 45 M Manjeswar NA        
379 33 M Manjeswar NA        
380 38 M Manjeswar NA        
381 37 M Manjeswar NA        
382 50 M Manjeswar NA        
383 22 M Manjeswar NA        
384 47 M Manjeswar NA        
385 30 M Manjeswar NA        
386 35 M Manjeswar NA        
387 22 M Manjeswar NA        
388 45 M Manjeswar NA        
389 40 M Manjeswar NA        
390 40 M Manjeswar NA        
391 75 M Manjeswar NA        
392 30 M Manjeswar NA        
393 28 M Manjeswar NA        
394 60 M Manjeswar NA        
395 42 M Manjeswar NA        
396 25 M Manjeswar NA      
397 32 M Manjeswar NA      
398 51 M Manjeswar NA      
399 54 M Manjeswar NA      
400 67 M Manjeswar NA      
401 40 M Manjeswar NA      
402 25 M Manjeswar NA      
403 32 M Manjeswar NA      
404 71 M Kasaragod NA      
405 65 F Madhur NA      
406 12 M Cheruvathur NA      
407 74 M Kanhangad NA      
408 30 M Mangalpady NA      
409 74 (64) M Mangalpady NA      
410 37 F Kanhangad NA      
411 36 F Kinanoor Karinthalam NA      
412 49 M Kinanoor Karinthalam NA      
413 33 F Kinanoor Karinthalam NA      
414 16 F Kinanoor Karinthalam NA      
415 44 F Kinanoor Karinthalam NA      
416 31 F Kinanoor Karinthalam NA      
               
               
    Discharge 06/10/2020    

Sl No Age Gender Panchayat Country Place of Discharge Date of Discharge

1 67 M Chengala NA GMC Kasaragod 10-06-2020

2 28 M Chengala NA MRS CFLTC
Paravanadukkam
10-06-2020

3 58 M Chengala NA GMC Kasaragod 10-06-2020

4 77 M Puthige NA GMC Kasaragod 10-06-2020

5 55 M Madikkai NA KUC CFLTC
Palathadam
10-06-2020

6 49 M Pallikkare NA Sa adiya CFLTC 10-06-2020

7 40 M Manjeshwar   Sa adiya CFLTC 10-06-2020

8 65 M Cheruvathur NA KUC CFLTC
Palathadam
10-06-2020

9 17 M Madhur NA Sa adiya CFLTC 10-06-2020

10 48 M Kanhangad NA KV CFLTC Guruvanam 10-06-2020

11 16 F Ajanur NA Home 10-06-2020

12 60 F Valiyaparamba NA Home 10-06-2020

13 42 F Valiyaparamba NA Home 10-06-2020

14 20 M Mangalpady NA Home 10-06-2020

15 15 F Valiyaparamba NA Home 10-06-2020

16 4 M Valiyaparamba NA Home 10-06-2020

17 10 F Valiyaparamba NA Home 10-06-2020

18 15 F Valiyaparamba NA Home 10-06-2020

19 34 F Valiyaparamba NA Home 10-06-2020

20 43 M Valiyaparamba NA Home 10-06-2020

21 16 F Kuttikol NA Home 10-06-2020

22 43 M Kuttikol NA Home 10-06-2020

23 62 M Kuttikol NA Home 10-06-2020

24 12 M Kuttikol NA Home 10-06-2020

25 36 M Kuttikol NA Home 10-06-2020

26 29 M Uduma Dubai Home 10-06-2020

27 37 M Uduma Dubai Home 10-06-2020

28 40 M Uduma Dubai Home 10-06-2020

29 19 F Madhur NA Home 10-06-2020

30 38 F Madhur NA Home 10-06-2020

31 50 M Enmakaje NA Home 10-06-2020

32 34 M Enmakaje NA Home 10-06-2020

33 40 F Uduma NA Home 10-06-2020

34 48 F Uduma NA Home 10-06-2020

35 36 M Chengala NA Home 10-06-2020

36 52 F Kanhangad NA Home 10-06-2020

37 70 F Kanhangad NA Home 10-06-2020

38 50 M Kumbala NA Home 10-06-2020

39 34 M Pallikkare Abudabi Home 10-06-2020

40 52 M Delampady NA Home 10-06-2020

41 45 F Cheruvathur NA Home 10-06-2020

42 50 M Kasaragod Sharjha Home 10-06-2020

43 24 F Delampady NA Home 10-06-2020

44 17 F Cheruvathur NA Home 10-06-2020

45 37 M Cheruvathur NA Home 10-06-2020

46 35 F Cheruvathur NA Home 10-06-2020

47 26 F Padane NA Home 10-06-2020

48 26 F Chemmanad NA Home 10-06-2020

49 9 M Padane NA Home 10-06-2020

50 26 F Chemmanad NA Home 10-06-2020

51 43 M Kasaragod NA Home 10-06-2020

52 35 F Cheruvathur NA Home 10-06-2020

53 28 M Chemmanad NA Home 10-06-2020

54 56 F Ajanur NA Home 10-06-2020

55 8 M Cheruvathur NA Home 10-06-2020

56 16 M Cheruvathur NA Home 10-06-2020

57 30 F Kuttikol NA Home 10-06-2020

58 29 M Chemmanad NA Home 10-06-2020

59 11 M Kuttikol NA Home 10-06-2020

60 41 M Padane NA Home 10-06-2020

61 38 F Kuttikol NA Home 10-06-2020

62 45 M Thrikaripur NA Home 10-06-2020

63 3 M Uduma NA Home 10-06-2020

64 32 M Pallikkare NA Home 10-06-2020

65 27 M Uduma NA Home 10-06-2020

66 54 F Uduma   Home 10-06-2020

67 26 F Uduma   Home 10-06-2020

68 66 M Pallikkare NA Home 10-06-2020

69 33 M Padane NA Home 10-06-2020

70 72 M Kasaragod NA Home 10-06-2020

71 29 M Padane NA Home 10-06-2020

72 34 M Kallar NA Home 10-06-2020

73 32 M Thrikaripur NA Home 10-06-2020

74 40 F Chengala NA Home 10-06-2020

75 24 F Ajanur NA Home 10-06-2020

76 48 M Chengala NA Home 10-06-2020

77 47 F Thrikaripur NA Home 10-06-2020

78 33 F Padane NA Home 10-06-2020

79 16 M Padane NA Home 10-06-2020

80 48 M Padane NA Home 10-06-2020

81 38 M Thrikaripur NA Home 10-06-2020

82 36 M Enmakaje NA Home 10-06-2020

83 36 F Mogral Puthur NA Home 10-06-2020

84 42 F Mogral Puthur NA Home 10-06-2020

85 67 F Mangalpady Mangalore Home 10-06-2020

86 10 M Mangalpady NA Home 10-06-2020

87 40 F Kodom Belur NA Home 10-06-2020

88 65 F Mangalpady NA Home 10-06-2020

89 41 M Kasaragod NA Home 10-06-2020

90 28 M Mangalpady NA Home 10-06-2020

91 29 F Kanhangad NA Home 10-06-2020

92 34 M Mangalpady NA Home 10-06-2020

93 20 F Madhur NA Sa adiya CFLTC 10-06-2020

94 45 M Madhur NA Sa adiya CFLTC 10-06-2020

95 37 F Kasaragod NA Home 10-06-2020

96 33 M Kasaragod NA Home 10-06-2020

97 24 M Kasaragod NA Home 10-06-2020

98 65 F Kasaragod NA Home 10-06-2020

99 29 M Kasaragod NA Home 10-06-2020

100 44 M Kasaragod NA Home 10-06-2020

101 57 F Kanhangad NA Home 10-06-2020

102 60 M Ajanur NA Home 10-06-2020

103 26 M Chemmanad NA Home 10-06-2020

104 22 F Ajanur NA Home 10-06-2020

105 22 F Paivalike NA Home 10-06-2020

106 56 M Muliyar NA Home 10-06-2020

107 26 M Kumbala NA Home 10-06-2020

108 20 M Puthige NA Home 10-06-2020

109 52 M Ajanur NA Home 10-06-2020

110 24 F Pallikkare NA Home 10-06-2020

111 38 F Madikkai NA Home 10-06-2020

112 3 M Madikkai NA Home 10-06-2020

113 6 F Madikkai NA Home 10-06-2020

114 30 F Madikkai NA Home 10-06-2020

115 14 F Kuttikol NA Home 10-06-2020

116 58 M Chemmanad NA Home 10-06-2020

117 36 M Pallikkare NA Home 10-06-2020

118 41 M Chemmanad NA Home 10-06-2020

119 27 F Pallikkare NA Home 10-06-2020

120 51 M Pallikkare NA Home 10-06-2020

121 47 F Balal NA Home 10-06-2020

122 61 F Ajanur NA Home 10-06-2020

123 46 M Delampady NA Home 10-06-2020

124 55 M Pullur Periya NA Home 10-06-2020

125 22 F Pullur Periya Manglore Home 10-06-2020

126 29 F Ajanur NA Home 10-06-2020

127 23 F Pullur Periya NA Home 10-06-2020

128 41 F Kasaragod NA Home 10-06-2020

129 78 M Mangalpady NA Home 10-06-2020

130 8 M Ajanur NA Home 10-06-2020

131 18 F Ajanur NA Home 10-06-2020

132 29 M Pallikkare UAE Home 10-06-2020

133 80 F Kasaragod NA Home 10-06-2020

134 37 M Kanhangad NA KV CFLTC Guruvanam 10-06-2020

135 71 M Kanhangad NA Home 10-06-2020

136 23 M Ajanur NA Home 10-06-2020

137 34 M Kanhangad NA Home 10-06-2020

138 54 M Nileshwar UAE Home 10-06-2020

139 45 M Madikkai NA Home 10-06-2020

140 48 M Madikkai NA Home 10-06-2020

141 48 M Mangalpady NA Home 10-06-2020

142 45 F Puthige NA Home 10-06-2020

143 23 M Chemanadu NA MRS CFLTC
Paravanadukkam
10-06-2020

144 40 M Chemmanadu NA MRS CFLTC
Paravanadukkam
10-06-2020

145 65 M Ajanur NA Home 10-06-2020

146 53 M Chemnad NA Home 10-06-2020

147 40 M Chengala NA MRS CFLTC
Paravanadukkam
10-06-2020

148 44 F Pullur Periye NA MRS CFLTC
Paravanadukkam
10-06-2020

149 36 M Udma NA Sa adiya CFLTC 10-06-2020

150 57 F Manjeshwar NA Home 10-06-2020

151 38 M Nileshwar NA KUC CFLTC
Palathadam
10-06-2020

152 25 M Thrikaripur NA Home 10-06-2020

153 24 M Chengala NA MRS CFLTC
Paravanadukkam
10-06-2020

154 38 M Kinanoor
Karinthalam
NA KUC CFLTC
Palathadam
10-06-2020

155 37 M Kayyur Cheemeni NA KUC CFLTC
Palathadam
10-06-2020

156 32 M Padne NA KUC CFLTC
Palathadam
10-06-2020

157 3 M Panathady NA KV CFLTC Guruvanam 10-06-2020

158 37 M Trikaripur NA KUC CFLTC
Palathadam
10-06-2020

159 39 M Kanhangad NA KV CFLTC Guruvanam 10-06-2020

160 45 M Madikai NA KV CFLTC Guruvanam 10-06-2020

161 60 F Periya NA MRS CFLTC
Paravanadukkam
10-06-2020

162 42 F Kanhangad NA KV CFLTC Guruvanam 10-06-2020

163 19 M Madikai NA KV CFLTC Guruvanam 10-06-2020

164 29 M Pallikkare NA Sa adiya CFLTC 10-06-2020

165 42 M Pallikkare NA Sa adiya CFLTC 10-06-2020

166 18 M Kanhangad NA KUC CFLTC
Palathadam
10-06-2020

167 80 M Chemmanad NA MRS CFLTC
Paravanadukkam
10-06-2020

168 6 F Chemmanad NA MRS CFLTC
Paravanadukkam
10-06-2020

169 29 F Chemmanad NA MRS CFLTC
Paravanadukkam
10-06-2020

170 2 F Chemmanad NA MRS CFLTC
Paravanadukkam
10-06-2020

171 31 M Pallikkare Dubai Sa adiya CFLTC 10-06-2020

172 35 M Pallikara NA Home 10-06-2020

173 28 F Udma NA MRS CFLTC
Paravanadukkam
10-06-2020

174 41 M Cheruvathur NA KUC CFLTC
Palathadam
10-06-2020

175 7 F Panathady NA KV CFLTC Guruvanam 10-06-2020

176 35 F Pullur Periya NA KV CFLTC Guruvanam 10-06-2020

177 18 M Pallikara Karnataka Sa adiya CFLTC 10-06-2020

178 67 M Madikkai NA KUC CFLTC
Palathadam
10-06-2020

179 27 M Pilicode Jammu KUC CFLTC
Palathadam
10-06-2020

180 52 M Nileswar NA KUC CFLTC
Palathadam
10-06-2020

181 47 M Kanhangad NA KUC CFLTC
Palathadam
10-06-2020

182 27 M Kanhangad NA KV CFLTC Guruvanam 10-06-2020

183 60 M Kanhangad NA KV CFLTC Guruvanam 10-06-2020

184 28 M Kanhangad NA KV CFLTC Guruvanam 10-06-2020

185 37 F Ajanur NA KV CFLTC Guruvanam 10-06-2020

186 27 M Nileshwaram NA KUC CFLTC
Palathadam
10-06-2020

187 50 F Pullur Periya NA KV CFLTC Guruvanam 10-06-2020

188 38 M Ajanur NA KV CFLTC Guruvanam 10-06-2020

189 81 M Ajanur NA KV CFLTC Guruvanam 10-06-2020

190 18 M Ajanur NA KV CFLTC Guruvanam 10-06-2020

191 45 F Kanhangad NA KV CFLTC Guruvanam 10-06-2020

192 20 F Kanhangad NA KV CFLTC Guruvanam 10-06-2020

193 47 M Kanhangad NA KV CFLTC Guruvanam 10-06-2020

194 62 M Cheruvathur NA DH Kanhangad 10-06-2020

195 21 M Ajanur NA KV CFLTC Guruvanam 10-06-2020

196 35 M Kanhangad NA KUC CFLTC
Palathadam
10-06-2020

197 37 M Kinanur Karinthalam NA KUC CFLTC
Palathadam
10-06-2020

198 18 M Ajanur NA KV CFLTC Guruvanam 10-06-2020

199 23 M Ajanur NA Home 10-06-2020

200 65 F Muliyar NA Sa adiya CFLTC 10-06-2020

201 47 M Muliyar NA Sa adiya CFLTC 10-06-2020

202 39 F Madikai NA KV CFLTC Guruvanam 10-06-2020

             

             Chengala 8


Puthige 3


Madikkai 11


Pallikkare 14


Manjeshwar 2


Valiyaparamba 8


Mangalpady 8


Kuttikol 9


Uduma 11


Madhur 5


Enmakaje 3


Kanhangad 19


Kumbala 2


Delampady 3


Cheruvathur 10


Kasaragod 12


Padane 9


Chemmanad 14


Ajanur 19


Thrikaripur 6


Kallar 1


Mogral Puthur 2


Kodom Belur 1


Paivalike 1


Muliyar 3


Balal 1


Pullur Periya 7


Nileshwar 4


Kayyur Cheemeni 1


Panathady 2


Pilicode 1


Kinanur Karinthalam 2


   


   


Total 202